tarobat tarobat ing awakku
kebener kebener ing panyuwunku
akadi watu item ing tapakku
sing nerjang remuk ngrempu nglebur musno ilang tanpo banyu
heh aku sibrojomusti
syahadat
kegunaanya:
mengisi kekuatan tangan, kebal senjata, meremukkan batu dengan tangan, kekuatan api .dan lain lain
mahar keilmuan Rp100.000

Iklan