RIADHOH SURAT AL IKHLAS


Di Riwayatkan di dalam
kitab Syamsul Ma ’arif Al-
Qubro (Syeikh Ahmad
Albuuny) Bahwa
sesungguhnya Syeikh
Abdul Wahid Al-Andalusy
mencari Toriqoh Riyadhoh
surat Al-Ikhlas ini selama
beberapa tahun beliau
berangkat dari Magribi
(Maroko) menuju Mesir
dan lanjutkan ke bumi
Madinah Al-Munawwaroh
dan menetap di Madinah
selama 1 tahun sampai
akhirnya bertemu dengan
seorang Syeikh Abdus
Shomad Al-Khowarizmi
kemudian Syeikh Abdul
Wahid Al-Andalusy
berteman dengan Syeikh
tsb selama beberapa
tahun dan selama
berteman tidak pernah
syeikh Abdul wahid
menyampaikan
keinginannya ( Riyadhoh
Al-Ikhlas ) sampailah pada
suatu hari Syeikh tersebut
berbicara tentang
Riyadhoh yang dilakukan
oleh sebagian Aulia di
dalam suluk nya untuk
menempuh Darul Akhiroh,
Hingga akhirnya Syeikh
tsb berkata ” Demi Alloh
wahai saudaraku Abdul
Wahid tidaklah aku
mendapatkan Barokah &
kebaikan yg banyak
melainkan dengan
Riyadhoh Al-Ikhlas.
Maka akupun tersenyum,
Lalu berkata Syeikh tsb ”
Apa yang menyebabkan
engkau tersenyum
apakah kau bercanda
dengan ucapanku “,
Akupun menjawab “tidak
wahai saudaraku sebanya
aku tersenyum
sesungguhnya aku Demi
Alloh aku bermaksud
menemui mu dari negri
yang jauh Magribi dan
menemanimu hanya
karena aku menginginkan
Riyadhoh Al-Ikhlas Ini ,
Maka Syeikh pun berkata
” Untuk Ini ? ” Aku
menjawab ” Demi Alloh
Benar ” Lalu Syeik itu
berkata Rosulullohi S.A.W
bersabda ” Barang siapa
yang bermaksud kepada
kami maka kami wajib
melaksanakan atas haq-
haqnya ” dan aku selalu
mengikuti ucapan2
rosululloh s.a.w, Engkau
telah bermaksud
kepadaku maka wajib
kepadaku untuk
melaksanakan haq2 kamu
dan engkau seorang Ahli
Ilmu yang jauh2 dari negri
magrib karena
mempunyai maksud
kepadaku ( riyadhoh Al-
ikhlas ) dan engkau
menjalaninya dengan
kesabaran, Demi Alloh aku
tidak akan melarang mu
dari riyadhoh ini. Maka
aku mencium tangannya
dan Dia mencium
kepalaku sambil berkata
besok akan aku beritahu
Tata cara Riyadhoh Al-
Ikhlas lalu syeikh pun
mendo ’akan, di malam itu
aku tidak tertidur karena
bahagianya.
Besoknya di waktu sore
Syeikh Abdus Shomad Al-
Khowarizmi meng Izajah
aku Riyadhoh Al-Ikhlas
dan Syeikh mengambil
Janji Padaku di depan
Batu Hitam agar aku tidak
memberikan riyadhoh ini
kepada yang bukan
Ahlinya dan beliau
memberikan sebuah
gulungan lalu aku buka
ternyata di dalamnya
dalah Tata cara Riyadhoh
surat Al-Ikhlas inilah
isinya :
Barang siapa yang ingin
Riyadhoh Surat Al-Ikhlas
maka tentu haruslah :
1. Ikhlas
2. Bersih tempat, Pakaian,
Badan
3. Tempat Haruslah jauh
dari keramaian manusia
Supaya anda tidak
berbicara dengan sipapun
( Bisu )
4.Harus selalu menjaga
Wudhu
5. Berpuasa selama 14
hari dengan berbuka
tidak memakan makanan
yg bernyawa
6. Mulai berpuasa haruslah
hari Kamis Yang jatuh
pada Awal bulan
( Hijriyyah ) bebas bulan
apa saja
kecuali Romadhon
7. Membaca Surat Al-
Ikhlas tiap hari
Ba ’da fardu 1000 x di
tengah malam 1000x
selama 14 hari
8. Mempergunakan
waktu2 kosongnya
dengan
membaca Sholawat,
Dzikir, Al-Qur’an
9. Selama Riyadhoh 14
hari tempat
haruslah Wangi denagn
Wangi2an
10. Di Malam Jum ’at hari
ke 14 membaca do’a
dibawah ini 41 X
ALLOHUMMA INNI AS
ALUKA YA WAHIDU YA
AHADU YA FARDU YA
SOMADU YA MAN LAM
YATTAKHID SOHIBATAN
WALA WALADA YA MAN
LAM YALID WA LAM
YULAD WA LAM YAKUN
LAHU KUFUWAN AHAD AS
ALUKA AN TASKHORO LI
KHUDDAMA HADZIHIS
SUROTIS SARIFATI AN
YUJIBUNI ILA MA URIDU
INNAKA FA ’ALU LIMA
TURIDU AQSAMTU
ALAIKUM YA KHUDDAMU
HADZIHIS SUROTIS
SARIFATI MA
TA ’TAQIDUNAHU WA ILLA
MA ASRO’TUM BIL IJABATI.
Maka setelah anda selesai
membaca 41 x Masuk ke
tempat anda berkholwat
3 Malaikat dengan wajah
mereka di penuhi cahaya
seperti cahaya bulan
purnama wajah mereka
seperti pembesar2 Ulama’
cahaya mereka seperti
kilat yang menyilaukan
mata mereka
mengucapkan salam pada
anda ” ASSALAMU ALAIKA
YA ABDAN SOLIHAN WA
ROHMATULLOHI
WABAROKATUH
Kami merupakan Khodam
surat yang mulia ini apa
yang engkau inginkan
dari kami “, Maka balaslah
Salamnya terlebih dahulu
dan katakan pada mereka
” Aku menginginkan dari
kalian semua
menghormati dan
memuliakan orang yang
telah beriyadhoh dengan
surat ini dengan cara
kalian semua membantu
aku dan taat kepadaku
pada apa-apa yang aku
perintahkan kepada
kalian dan kalian harus
melaksanakan hajat2ku ”
Maka Khodam pun
menjawab ” Kami
mendengar dan kami taat
engkau telah
menyelesaikan Riyadhoh
kami dan Kami telah
menjawab Do ’a engkau
hai hamba soleh tapi kami
mempunyai beberapa
sarat kepadamu dari
mulai hari ini dan detik ini
juga
1. Kamu tdak boleh
melakukan Ma ’siat
2. Tidak boleh berbohong
3. tidak boleh memakan
Bawang Daun & Bawang
Putih & merah
4. Tidak boleh memakan
Jenis Ikan-Ikanan
5. Harus selau berpuasa
hari kamis selamanya
kecuali pada
hari 2 Hari Raya ( I ’edul
Fitri & Adha )
6. Harus membaca Surat
Al-ikhlas di hari kamis dan
malamnya ( Malam
Jum ’at )
sebanyak 10000 x dan
pahalanya di hadiahkan
kepada arwah kaum
Muslimin
7. Harus mandi tiap Hari
Jum ’at
8. Harus berziarah ke
kuburan2 muslimin pada
setiap hari sabtu
dan membaca Al-ikhlas 11

hadiahkan kepada
muslimin yang telah Mati
ucapkan lah pada mereka
” YA MUDAH- MUDAHAN
ALLOH MENUNJUKKAN
JALAN KEPADAKU ” Setelah
itu para Khodam Surat Al-
Ikhlas menyalami anda
dan mengucapkan Engkau
telah menjadi saudara
kami maka hajat apa saja
yang engkau pinta kami
akan melaksanakanya,
Maka katakanlah pada
mereka ” Berikanlah dari
tiap-tiap kalian semua
satu isarat yang aku bisa
memintanya dengan
Isarat itu ” Maka berkata
Khodam yang pertama
Nama ku ABDUL WAHID
bila engkau ingin
memanggil ku bacalah
QUL HUWALLOHU AHAD
YA ABDAL WAHID Maka
aku akan menjawabmu
dengan kehadiranku dan
aku akan membawa
engkau ke mekkah dalam
1 waktu begitu juga
pulangnya ( kemampuan
syeikh abdul wahid
adalah mengantarkan
anda ke mana saja hanya
dalam hitungan detik ).
Kemudian berkata
Khodam yang kedua
Namaku ABDUS SOMAD
apabila engkau ingin
memanggilku bacalah
ALLOHUS SOMADU YA
ABDAS SOMAD maka aku
akan menjawabmu
dengan kehadiranku dan
aku mampu untuk
menghadirkan apa saja
yang engkau minta dari
emas, Perak, Harta yang
dari mubahnya bumi,
Makanan, Minuman.
Lalu berkata lagi Khodam
Yang ketiga namaku
ABDUR ROHMAN Apabila
engkau ingin
memanggilku bacalah
LAM YALID WALAM YULAD
WALAM YAKUN LAHU
KUFUWAN AHAD YA
ABDAR ROHMAN Maka aku
akan menjawabmu
dengan kehadiranku aku
akan memperlihatkan
kepadamu Sungai, Mata
Air di perut bumi dan aku
juga akan
menyembunyikan kamu
dari penglihatan Manusia
dan aku akan
mendatangkan kabar dari
segenap penjuru dunia
kepadamu.
Setelah itu bersujud lah
kepada Alloh tanda
Syukur Atas anugrah nya
yang luarbiasa.

Iklan