aji lembu sekilan


puasa mutih 7 hari 7 malam
bismillahi..dst
niat ingsun matak aji lembu sakilan rosulku lenggah brahim nginep babahan karekep barukut dadya yuwananing raga,braja tan ana nedasi
syahadat

Iklan