Aji plengketan


Sang seno meket, kumeket nuli liyep. Sang seno liyep ket keraket, peret ret ret purneng allah
laa ilahailallah muhammad darosulullah

Iklan