Pembaruan Terkini Toggle Comment Threads | Pintasan Keyboard

 • Kitamparpetir 2:53 am on January 21, 2011 Permalink | Balas  

  mendatangkan dana gaib 


  (Dengan Bait Jaljalut
  Qubro)
  WA YA ROBBI BIL IKHLASI
  KHOLLIS QULABANA
  MINAS SYIRKI WAL ‘ISYANI
  HAQQON TAKHOLLASOT
  Barang siapa yang
  senantiasa membaca Bait
  di atas 4 x Ba ’da Sholat
  Fardhu, Maka dia akan
  menjadi seorang yg ahli
  kebaikan & kebahagian
  dan sampai derajatnya
  pada derajat Aulia Yg
  Ma ’rifat.
  Di dalam Bait ini
  mempunyai Rahasia surat
  Al-Ikhlas yang agung
  maka barang siapa yang
  membacanya 1002 x tiap
  malam disertai membaca
  Baitnya ( Tiap Al-Ikhlas 1x
  Baitnya 1x ), Membacanya
  haruslah suci
  badan ,Pakaian ,Tempat
  disertai berpuasa pada
  waktu siang nya dan
  berbuka dengan tidak
  makan makanan yang
  bernyawa yang di mulai
  pada hari selasa , Setiap
  anda selesai membaca
  Qulhu & baitnya 1002 x
  kemudian bacalah Azimah
  di bawah ini 21 x inilah
  Azimahnya :
  BISMILLAHIL WAHIDIL
  AHADIL FARDIS SOMADIL
  LADZI ROFA ’S SAMAWATI
  BI GHOIRI ‘AMADIN WA
  JA’ALAL ARDO MIHADA WA
  KHOLAQOL KHOLQO WA
  AHSOHUM ADADA WA
  MINHUM ARWAHUN WA
  NUFUSUN MIN GHOIRI
  AJSADIN WA MINHUM
  ARWAHUN WA NUFUSUN
  WA AJSADUN
  KHOLAQOHUMBI
  QUDROTIHI WA
  AMADDAHUM BI HIKMATIHI
  FA HUWA ROBBU KULLI
  SAY IN ‘AZZA MAN
  YAKHOFUHU WA YARJUHU
  WA YAQSUDUHU AJIIBUU
  YA KHUDDAMU ( QUL
  HUWALLOHU AHADU ) BI
  ‘ IZZATIL LAHIL WAHIDIL
  AHADIL FARDIS SOMADIL
  LADZI LAM YALID WA LAM
  YULADU WA LAM YAKUN
  LAHU KUFUWAN AHADU
  UHDURUU WA LA TA ’JIZUU
  WA LA YATAKHOLLAFU
  MINKUM AHADUN ISMA’UU
  WA ATI’UU WA LA
  TATA’AKHORUU WA LA
  YATAJARRODU ‘ALAINA
  MINKUM AHADUN BI
  HAQQI ( QUL HUWALLOHU
  AHADU ALLOHUS SOMADU
  LAM YALID WA LAM
  YULAD WA LAM YAKUN
  LAHU KUFUWAN AHADU )
  UHDURUU BI HAQQIL
  MALIKIN NAFIDZI AMRUHU
  ALIKUM ASSAYYIDU ABDUL
  WAHIDU ALUHAN ALUHAN
  AL AJALU AL AJALU AS
  SA ’ATU AS SA’ATU HAYYAN
  HAYYAN AYYUHAS
  SAYYIDUL JALILU HABIBUL
  MUWAHHIDINA AJIB YA
  ABDAL WAHIDI BIL
  WAHIDIL AHADI WA KUN
  AUNAN LII ‘ALA MA URIDU
  BAROKALLOHU FIKA WA
  ‘ ALAIKA WA ZADAKA
  NURON ‘ALA NURIN WA
  DHO’AFA LAKAL UJURO.
  Maka pada malam ke 3
  yaitu malam Jum ’at akan
  hadir ke hadapan anda
  seorang Khodam dari
  Surat al-Ikhlas yg
  bernama Syeikh Abdul
  Wahid yang
  mengucapkan salam pada
  anda maka balaslah
  salamnya dan dia akan
  melaksanakan apa2 yang
  menjadi hajat anda.

  Iklan
   
  • aiebie 3:14 pm on Januari 21, 2011 Permalink | Balas

   pertamaxxxx

  • aiebie 5:26 am on Januari 22, 2011 Permalink | Balas

   walach,, kok sepi. arek2 do nendi kbeh tho zowww…..

  • Bimo Seno 11:53 am on Januari 23, 2011 Permalink | Balas

   hohohoho

 • Kitamparpetir 2:48 am on January 21, 2011 Permalink | Balas  

  RIADHOH SURAT AL IKHLAS 


  Di Riwayatkan di dalam
  kitab Syamsul Ma ’arif Al-
  Qubro (Syeikh Ahmad
  Albuuny) Bahwa
  sesungguhnya Syeikh
  Abdul Wahid Al-Andalusy
  mencari Toriqoh Riyadhoh
  surat Al-Ikhlas ini selama
  beberapa tahun beliau
  berangkat dari Magribi
  (Maroko) menuju Mesir
  dan lanjutkan ke bumi
  Madinah Al-Munawwaroh
  dan menetap di Madinah
  selama 1 tahun sampai
  akhirnya bertemu dengan
  seorang Syeikh Abdus
  Shomad Al-Khowarizmi
  kemudian Syeikh Abdul
  Wahid Al-Andalusy
  berteman dengan Syeikh
  tsb selama beberapa
  tahun dan selama
  berteman tidak pernah
  syeikh Abdul wahid
  menyampaikan
  keinginannya ( Riyadhoh
  Al-Ikhlas ) sampailah pada
  suatu hari Syeikh tersebut
  berbicara tentang
  Riyadhoh yang dilakukan
  oleh sebagian Aulia di
  dalam suluk nya untuk
  menempuh Darul Akhiroh,
  Hingga akhirnya Syeikh
  tsb berkata ” Demi Alloh
  wahai saudaraku Abdul
  Wahid tidaklah aku
  mendapatkan Barokah &
  kebaikan yg banyak
  melainkan dengan
  Riyadhoh Al-Ikhlas.
  Maka akupun tersenyum,
  Lalu berkata Syeikh tsb ”
  Apa yang menyebabkan
  engkau tersenyum
  apakah kau bercanda
  dengan ucapanku “,
  Akupun menjawab “tidak
  wahai saudaraku sebanya
  aku tersenyum
  sesungguhnya aku Demi
  Alloh aku bermaksud
  menemui mu dari negri
  yang jauh Magribi dan
  menemanimu hanya
  karena aku menginginkan
  Riyadhoh Al-Ikhlas Ini ,
  Maka Syeikh pun berkata
  ” Untuk Ini ? ” Aku
  menjawab ” Demi Alloh
  Benar ” Lalu Syeik itu
  berkata Rosulullohi S.A.W
  bersabda ” Barang siapa
  yang bermaksud kepada
  kami maka kami wajib
  melaksanakan atas haq-
  haqnya ” dan aku selalu
  mengikuti ucapan2
  rosululloh s.a.w, Engkau
  telah bermaksud
  kepadaku maka wajib
  kepadaku untuk
  melaksanakan haq2 kamu
  dan engkau seorang Ahli
  Ilmu yang jauh2 dari negri
  magrib karena
  mempunyai maksud
  kepadaku ( riyadhoh Al-
  ikhlas ) dan engkau
  menjalaninya dengan
  kesabaran, Demi Alloh aku
  tidak akan melarang mu
  dari riyadhoh ini. Maka
  aku mencium tangannya
  dan Dia mencium
  kepalaku sambil berkata
  besok akan aku beritahu
  Tata cara Riyadhoh Al-
  Ikhlas lalu syeikh pun
  mendo ’akan, di malam itu
  aku tidak tertidur karena
  bahagianya.
  Besoknya di waktu sore
  Syeikh Abdus Shomad Al-
  Khowarizmi meng Izajah
  aku Riyadhoh Al-Ikhlas
  dan Syeikh mengambil
  Janji Padaku di depan
  Batu Hitam agar aku tidak
  memberikan riyadhoh ini
  kepada yang bukan
  Ahlinya dan beliau
  memberikan sebuah
  gulungan lalu aku buka
  ternyata di dalamnya
  dalah Tata cara Riyadhoh
  surat Al-Ikhlas inilah
  isinya :
  Barang siapa yang ingin
  Riyadhoh Surat Al-Ikhlas
  maka tentu haruslah :
  1. Ikhlas
  2. Bersih tempat, Pakaian,
  Badan
  3. Tempat Haruslah jauh
  dari keramaian manusia
  Supaya anda tidak
  berbicara dengan sipapun
  ( Bisu )
  4.Harus selalu menjaga
  Wudhu
  5. Berpuasa selama 14
  hari dengan berbuka
  tidak memakan makanan
  yg bernyawa
  6. Mulai berpuasa haruslah
  hari Kamis Yang jatuh
  pada Awal bulan
  ( Hijriyyah ) bebas bulan
  apa saja
  kecuali Romadhon
  7. Membaca Surat Al-
  Ikhlas tiap hari
  Ba ’da fardu 1000 x di
  tengah malam 1000x
  selama 14 hari
  8. Mempergunakan
  waktu2 kosongnya
  dengan
  membaca Sholawat,
  Dzikir, Al-Qur’an
  9. Selama Riyadhoh 14
  hari tempat
  haruslah Wangi denagn
  Wangi2an
  10. Di Malam Jum ’at hari
  ke 14 membaca do’a
  dibawah ini 41 X
  ALLOHUMMA INNI AS
  ALUKA YA WAHIDU YA
  AHADU YA FARDU YA
  SOMADU YA MAN LAM
  YATTAKHID SOHIBATAN
  WALA WALADA YA MAN
  LAM YALID WA LAM
  YULAD WA LAM YAKUN
  LAHU KUFUWAN AHAD AS
  ALUKA AN TASKHORO LI
  KHUDDAMA HADZIHIS
  SUROTIS SARIFATI AN
  YUJIBUNI ILA MA URIDU
  INNAKA FA ’ALU LIMA
  TURIDU AQSAMTU
  ALAIKUM YA KHUDDAMU
  HADZIHIS SUROTIS
  SARIFATI MA
  TA ’TAQIDUNAHU WA ILLA
  MA ASRO’TUM BIL IJABATI.
  Maka setelah anda selesai
  membaca 41 x Masuk ke
  tempat anda berkholwat
  3 Malaikat dengan wajah
  mereka di penuhi cahaya
  seperti cahaya bulan
  purnama wajah mereka
  seperti pembesar2 Ulama’
  cahaya mereka seperti
  kilat yang menyilaukan
  mata mereka
  mengucapkan salam pada
  anda ” ASSALAMU ALAIKA
  YA ABDAN SOLIHAN WA
  ROHMATULLOHI
  WABAROKATUH
  Kami merupakan Khodam
  surat yang mulia ini apa
  yang engkau inginkan
  dari kami “, Maka balaslah
  Salamnya terlebih dahulu
  dan katakan pada mereka
  ” Aku menginginkan dari
  kalian semua
  menghormati dan
  memuliakan orang yang
  telah beriyadhoh dengan
  surat ini dengan cara
  kalian semua membantu
  aku dan taat kepadaku
  pada apa-apa yang aku
  perintahkan kepada
  kalian dan kalian harus
  melaksanakan hajat2ku ”
  Maka Khodam pun
  menjawab ” Kami
  mendengar dan kami taat
  engkau telah
  menyelesaikan Riyadhoh
  kami dan Kami telah
  menjawab Do ’a engkau
  hai hamba soleh tapi kami
  mempunyai beberapa
  sarat kepadamu dari
  mulai hari ini dan detik ini
  juga
  1. Kamu tdak boleh
  melakukan Ma ’siat
  2. Tidak boleh berbohong
  3. tidak boleh memakan
  Bawang Daun & Bawang
  Putih & merah
  4. Tidak boleh memakan
  Jenis Ikan-Ikanan
  5. Harus selau berpuasa
  hari kamis selamanya
  kecuali pada
  hari 2 Hari Raya ( I ’edul
  Fitri & Adha )
  6. Harus membaca Surat
  Al-ikhlas di hari kamis dan
  malamnya ( Malam
  Jum ’at )
  sebanyak 10000 x dan
  pahalanya di hadiahkan
  kepada arwah kaum
  Muslimin
  7. Harus mandi tiap Hari
  Jum ’at
  8. Harus berziarah ke
  kuburan2 muslimin pada
  setiap hari sabtu
  dan membaca Al-ikhlas 11

  hadiahkan kepada
  muslimin yang telah Mati
  ucapkan lah pada mereka
  ” YA MUDAH- MUDAHAN
  ALLOH MENUNJUKKAN
  JALAN KEPADAKU ” Setelah
  itu para Khodam Surat Al-
  Ikhlas menyalami anda
  dan mengucapkan Engkau
  telah menjadi saudara
  kami maka hajat apa saja
  yang engkau pinta kami
  akan melaksanakanya,
  Maka katakanlah pada
  mereka ” Berikanlah dari
  tiap-tiap kalian semua
  satu isarat yang aku bisa
  memintanya dengan
  Isarat itu ” Maka berkata
  Khodam yang pertama
  Nama ku ABDUL WAHID
  bila engkau ingin
  memanggil ku bacalah
  QUL HUWALLOHU AHAD
  YA ABDAL WAHID Maka
  aku akan menjawabmu
  dengan kehadiranku dan
  aku akan membawa
  engkau ke mekkah dalam
  1 waktu begitu juga
  pulangnya ( kemampuan
  syeikh abdul wahid
  adalah mengantarkan
  anda ke mana saja hanya
  dalam hitungan detik ).
  Kemudian berkata
  Khodam yang kedua
  Namaku ABDUS SOMAD
  apabila engkau ingin
  memanggilku bacalah
  ALLOHUS SOMADU YA
  ABDAS SOMAD maka aku
  akan menjawabmu
  dengan kehadiranku dan
  aku mampu untuk
  menghadirkan apa saja
  yang engkau minta dari
  emas, Perak, Harta yang
  dari mubahnya bumi,
  Makanan, Minuman.
  Lalu berkata lagi Khodam
  Yang ketiga namaku
  ABDUR ROHMAN Apabila
  engkau ingin
  memanggilku bacalah
  LAM YALID WALAM YULAD
  WALAM YAKUN LAHU
  KUFUWAN AHAD YA
  ABDAR ROHMAN Maka aku
  akan menjawabmu
  dengan kehadiranku aku
  akan memperlihatkan
  kepadamu Sungai, Mata
  Air di perut bumi dan aku
  juga akan
  menyembunyikan kamu
  dari penglihatan Manusia
  dan aku akan
  mendatangkan kabar dari
  segenap penjuru dunia
  kepadamu.
  Setelah itu bersujud lah
  kepada Alloh tanda
  Syukur Atas anugrah nya
  yang luarbiasa.

   
 • Kitamparpetir 1:47 am on January 12, 2011 Permalink | Balas  

  ILMU NURWEDI 


  NURWEDI SENGKOLO BAHU
  ASIREP SENGKALANING BAWONO
  SUMINGKIR DEDEKING ANGKORO
  YAHAYU YA ‘ALIYU YAMALIYU YABAQIYU

  -7 HARI MUTIH
  -DIBACA 3X SEBELUM TIDUR DAN SEBANYAK2NYA PADA MALAM TERAKIR
  KEGUNAANNYA:
  UNTUK MENGUSIR DAN MENUNDUKKAN MAKLUK HALUS

   
 • Kitamparpetir 1:40 am on January 12, 2011 Permalink | Balas  

  ILMU TIRTO AGNI 


  GUSTI ENGKANG MURBENG DUMADI
  KULO SUWUN NUR MUMURIPUN DOYO YEKTI
  DOYO URIP,DOYO ALAM
  KANTHI MURPRO MARANG KERSAKU
  KANTHI SUNGKER MARANG DOYOKU
  -DIBACA 333X TIAP MALAM SELAMA 3 HARI
  -HARI KE3 PUASA 1 HARI
  -SETELAH SELESAI 3 HARI CUKUP DIBACA 7X HABIS SHOLAT
  KEGUNAANNYA:
  MENETRALKAN ILMU GAIB LAWAN, DGN CARA DIPANDANG ATAU SALAMAN

   
 • Kitamparpetir 11:46 am on January 11, 2011 Permalink | Balas  

  AJI PREWANGAN SABDO GENA SABDO GENI 


  Oleh:Ki Bayu pamungkas

  SABDO GENA SABDO GENI

  Ilmu ini tergolong
  langka,krn qt memanfaatkn
  jenis tuyul putih yg
  memiliki kesaktian luar
  biasa. Pemilik ilmu ini hrs
  bs sabar n bnyk2 bc
  sholawat. Jgn sampe qt
  kena pengaruh aura
  mistisny yg membuat qt
  brangasan, pengen menang
  sendiri, merasa paling jago
  dll. Karena diatas langit
  masih ada langit. Ilmu ini
  tergolong prewangan krn
  qt memanfaatkn 2 makluk
  halus gol tuyul putih.
  Langsung aja
  SABDO GENA SABDO GENI
  SABDO GENA ARANING DINA
  AWAN
  SABDO GENI ARANING DINO
  BENGI
  DINO REBO PAING KABUL
  KUASAMU
  REKSANEN AWAKKU KABEH
  POMO2. Yen ora gelem
  ngreksa regel wulumu siji.
  Runtuh getihmu saktetes
  dak tepungke rina dina
  rebo paing dak aturke allah
  ta’ala kena supatane dzat
  Allah
  puasany…hari
  bcny……x.

   
  • aiebie 4:34 pm on Januari 11, 2011 Permalink | Balas

   pertamxxxxx

  • nyoman 11:47 pm on Januari 11, 2011 Permalink | Balas

   lumayan premium

  • Kitamparpetir 12:22 am on Januari 12, 2011 Permalink | Balas

   mas aiebie dan mas nyoman trimakasih atas kunjungannya

  • joko tgl 1:35 pm on Januari 13, 2011 Permalink | Balas

   nyimak njih ki tampar,ki bayu p
   salam salim ki

 • Kitamparpetir 12:14 am on January 11, 2011 Permalink | Balas  

  ILMU SEDOT PUSAKA 


  Ilmu untuk
  menarik Pusaka2 Jaman
  dahulu Yg di kuasai Oleh
  para ‘Afarit ( Jin2 ‘Ifrit ),
  Ilmu ini saya ambil dari
  Kitab Nitajul Arwah dalam
  Bab Ghoroib Wa Ajaibul
  Jin( Perkara2 Yg Luarbiasa
  & Ajaib yg Di lakukan
  Golongan Jin ) Hal 173 Yg
  merupakan
  kepunyaannya Syeikh
  Abdul Wahhab Asy-
  Sya ’roni Ad-Dimisqy, Ilmu
  ini sanggup mengangkat
  Pusaka2 Yg beryoni tinggi
  Karena pada Ilmu ini
  mengandung Azimah
  Asmaul A ’dzom dalam
  bahasa Suryani& Ibroni
  yang di punyai oleh
  Sayyidina Al-Jalil Asif Bin
  Barkhoya/Barkhiya kepala
  Mentri Nabi Sulaiman A.S,
  Dengan Azimah inilah Asif
  Bin Barkhoya dapat
  memindahkan kerajaan
  ratu Bilqis hanya dalam
  sekejap mata sehingga
  namanya di abadikan oleh
  alloh dalam Al-qur ’an
  Surat An-Naml Ayat 40,
  Walaupun tidak namanya
  secara langsung, tapi
  kebanyakan para Ulama ’2
  Ahli Tafsir menafsirkan
  Bahwa kalimat “ROJULUN
  MIN AHLIL ‘ILMI” Tafsirnya
  lelaki tsb Adalah Asif Bin
  Barkhoya, Sebelum anda
  mengerjakan Amalan ini
  Alangkah baiknya anda
  Ber istikhoroh untuk
  mengetahui apakah
  tempat yg akan anda
  datangi tersebut ada
  Pusaka2 jaman dahulu Yg
  Beryoni Tinggi seperti Anti
  Cukur, Merah delima, Kol
  Buntet dll, agar pekerjaan
  anda tidak sia-sia,
  Istikhorohnya memakai
  Istikhoroh Kasyifah
  dengan cara sebagai
  berikut :
  1. Sholat Sunnat Hajat 2
  Roka ’at selesai sholat
  langsung sujud di dalam
  sujud membaca Do ’a Nabi
  Yunus di bawah ini 41 x
  LAILAHA ILLA ANTA
  SUBHANAKA INNI KUNTU
  MINADZ DZOLIMIN
  2. Membaca Istigfar 70 x
  3. Membaca Sholawat 70

  Rosululloh S.A.W, Anbiya,
  Sahabat, Para Imam, Aulia,
  Guru2 serta orang tua kita
  5. Membaca Surat Yasin 1
  x, Setiap sampai pada
  kalimat MUBIN bacalah YA
  MUBINU 102 x ( Lafadz
  Mubin di dalam Yasin ada
  7
  6. Setelah selesai
  membaca yasin di
  teruskan dengan
  membaca Sholawat
  SIRRUL GHUYUB 35 x
  inilah Sholawat yg di
  maksud :
  ALLOHUMMA SOLLI ‘ALA
  SAYYIDINA MUHAMMADIN
  SOLATAN TUTLI ’UNA BIHA
  MAQOSIDAL QULUBI WA
  TUKSYIFUNA BIHA SIRRUL
  GHUYUB WA ‘ALA ALIHI
  WA SHOHBIHI ATIBBAIL
  QULUBI WA BARRIK
  WASALLIM
  Artinya dgn tafsir ” Ya
  Alloh Tambahkanlah
  limpahan keagungan &
  Kemulian ( Sholawat )
  kepada nabi Muhammad,
  Yg dapat memperlihatkan
  kepada kami dengan
  sholawat ini Hati2nya
  orang yg bermaqsud
  ( Untuk Mengetahui
  Maksud2 nya orang ), Dan
  yang dapat membukakan,
  memperlihatkan kepada
  kami dengan sholawat ini
  Rahasia Alam2 Ghaib,
  Begitu juga pada
  keluargannya nabi
  muhammad, para sahabat
  yang hatinya Pintar
  ( Ma’rifat ) Ya Alloh
  berikanlah keberkahan
  dan keselamatan.
  7. Sebelum tidur bacalah
  do ’a dibawah ini :
  ALLOHUMMA BI HAQQI
  HADZIHIS SUROTI IN KANA
  HADZAL AMRU KHOIRON
  FA ARINI BAYADON AW
  HADROTAN WA IN KANA
  SYARRON FA ARINI
  SAWADAN AW
  HAMROTAN.
  Maka apabila di tempat
  tersebut ada Pusaka2 yg
  anda inginkan, anda akan
  melihat di dalam mimpi
  Warna Putih atau Hijau,
  Tapi bila di tempat
  tersebut tidak ada pusaka
  Yg anda inginkan maka
  anda akan melihat warna
  Merah atau hitam,
  istikhoroh ini sangat
  berguna untuk semua
  maksud2 anda apa saja,
  apabila anda Istiqomah
  mengamalkan Istikhoroh
  Kasyifah ini, Maka untuk
  melihat sesuatu tidak
  usah tidur dulu cukup
  pejamkan mata anda dan
  anda akan melihat
  warna2 tsb. setelah anda
  Yaqin di tempat tsb
  memang ada pusaka yg
  anda ingin kan lakukanlah
  tata cara di bawah ini :
  1. Berpuasa 1 hari pada
  hari Kamis
  2. Membaca Asma ’ Alloh
  YA WAJIDU 10000 x pada
  siang hari kamis
  3. Setelah berbuka Ba ’da
  Isya datangilah tempat
  tersebut
  4. Membaca Ya Wajidu
  10000 x di tempat
  tersebut tiap anda
  membaca Ya wajidu 1000

  bawah ini 1x
  ALLOHUMMA YA WAJIDU
  ANTAL LADZI AWJADTA
  KULLA DZOHIRIN WA
  MAKNUNIN FI KHOZAINIL
  GHOIBI BI KULLI JALILIL
  QODRI WA AN SIRRIL
  WUJUDI FI MAKHZUNI
  SIRRI AWAMIRIKA FI IJADI
  KULLI SAY IN WA AMRUKA
  BAYNAL KAFI WAN NUNI
  AS ALUKA YA MUJIDAL
  ASYA I MINAL ‘ADAMI ILAL
  WUJUDI MIN GHOYRI ‘AJ
  ZIN AN IJADI KULLI SAY IN
  YA MUJIDU YA MAUJUDU
  YA HAYYU YA QOYYUMU
  YA DZAL JALALI WAL
  IKROMI BI HAQQI AHYAN
  SYAROHIYAN ADUNAYA
  ASBAUUTI ALI SADAYA.
  (Yang di cetak tebal pada
  Azimah ini merupakan
  Azimahnya Asif Bin
  barkhoya)
  Setelah anda
  melaksanakan Amaliah ini
  maka barang Pusaka yg
  anda inginkan akan hadir
  di depan anda dengan di
  dahului kilatan2 Cahaya
  Putih dan Biru serta
  harum Misk itu pertanda
  Khodam dari Asma ’ Alloh
  Al-Wajidu Sayyid Hatyaail
  dan Khodam dari Azimah
  Asif bin Barkhoya Sayyid
  Rowmayaail datang pada
  anda untuk menarik &
  Mendzohirkan Pusaka yg
  di kuasai ‘Ifrit, Dalam
  amalaliah ini di harus kan
  membakar kemenyan yg
  tidak ditentukan jenisnya
  lebih utama membakar
  dupa Gaharu, Karena
  Gaharu merupakan Salah
  satu warisan Nabi Khidir
  A.S ( Nabi Khidir
  diperintahkan Alloh untk
  mewariskan Kayu Gaharu
  & Pohon Kopi kepada
  Syeikh A-Imam Al-Qutub
  Hasan Asy-syadzili karena
  itu Kopi & Gaharu
  merupakan Minuman &
  Wewangian Salafus Sholih
  Yg mempunyai Asror2 )

   
 • Kitamparpetir 12:06 am on January 11, 2011 Permalink | Balas  

  ILMU MENUNDUKKAN JIN 


  Menundukkan Golongan
  Jin
  ( Dengan Surat Saba ’ ayat
  12 )
  وَمِنَ الْجِنِّ مَن
  يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ
  بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن
  يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ
  أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ
  عَذَابِ السَّعِيرِ
  Khasiat dari ayat 12 surat
  Saba ’ di atas di jelaskan di
  dalam kitab Syumusul
  Anwar hal 28 di dalam
  bab ” Fi Khowasi Al-Ayaati
  Al-Qur’aniyyah” ( Bab
  menerangkan Ke
  Khususan Ayat-Ayat Al-
  Qur ’an ), Bahwa khasiat
  dari ayat 12 surat Saba’
  adalah untuk
  menundukkan semua
  golongan Jin tata caranya
  adalah sebagai berikut :
  1. Berpuasa selama 40
  hari dengan berbuka tidak
  boleh memakan makanan
  yg bernyawa
  2. Selama berpuasa
  membaca Ayat di atas
  100 x setiap selesai Sholat
  Fardhu
  3. Setiap membaca Ayat di
  atas harus selalu memakai
  wangi-wangian baikMisk
  atau Bukhur
  Setelah sempurna puasa
  40 hari maka akan
  terbakarlah/tersingkaplah
  Hizab/penutup yang
  menutupi penglihatan
  anda dari Alam Ghaib,
  Anda akan masuk kesalah
  satu Alam ghaib dan
  melihat sebuah kota yg
  berwarna Putih di
  sekeliling kota tsb
  mengalir 2 sungai yang
  sangat indah dan di tepian
  kedua sungai tsb terdapat
  kebun yang di penuhi
  oleh pohon – pohon
  Marzan dan anda akan
  melihat di tengah- tengah
  kebun terdapat sebuah
  Qubbah yang ditutupi
  dengan kain Sutra
  berwarna Putih di dalam
  Qubbah tsb terdapat Kursi
  yang dihiasi oleh batu-
  batu mulia Yaqut &
  Mutiara, Maka bangunlah
  anda dan bertawakkal lah
  pada Alloh yg maha hidup
  dan tidak pernah mati,
  janganlah anda berbicara
  pada seseorangpun
  sehingga anda duduk
  pada Kursi tersebut,
  setelah anda duduk pada
  kursi tsb bacalah Surat
  Saba ’ ayat 13 yaitu :
  اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ
  شُكْراً
  Setelah anda membaca
  Ayat 13 dari surat Saba’
  tsb, Maka akan datang
  kehadapan anda salah
  seorang raja dari
  golongan raja-raja Jin
  seraya mengucapkan
  salam, maka balaslah
  salamnya kemudian
  sibukkan diri anda dengan
  mengulang-ulang bacaan
  Surat Saba ’ ayat 13, Maka
  anda akanmelihat Bala
  tentara yang sangat besar
  telah memenuhi Ufuq,
  Bala tentara tsb dipimpin
  oleh seorang raja Jin yang
  sangat agung dan
  berwibawa yang
  berpakaian serba putih
  dan memegang sebilah
  Tombak yang terdapat
  bendera dari kain Sutra
  berwarna putih tertulis
  pada bendera tersebut
  Ayat 13 dari surat Saba’
  sebanyak 3 garis, garis
  pertama dari benang sutra
  Hijau, Kuning dan merah,
  Maka ucapkanlah salam
  pada Raja tsb 3 x salam,
  Maka raja tsb akan
  membalas salam anda
  yang kemudian dia akan
  berbicara pada anda
  dengan bahasa
  Suryaniyyah, Maka Alloh
  S.W.T akan memberikan
  kefahaman pada anda
  tentang ma ’na dari bahasa
  Suryaniyyah tsb, Lalu
  sebutkanlah permintaan
  yang anda inginkan dari
  menundukkan golongan
  Jin, Maka Raja Jin tsb akan
  memberikan anda sebuah
  cincin yang tertulis pada
  cincin tsb Ayat Al-Qur ’an
  Surat Ali Imran ayat 173
  yaitu :
  حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ
  الْوَكِيلُ
  Maka apabila anda
  meminta sesuatu perkara
  padanya gerak-
  gerakanlah cincin tsb pada
  jari anda sambil membaca
  حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ
  الْوَكِيلُ maka khodam
  tsb akan datang di
  hadapan anda secara
  terlihat oleh mata anda
  sendiri tapi tidak akan
  terlihat oleh orang lain,
  kemampuan Khodam ini
  merupakan rahasia yang
  sangat besar di dalam
  hajat atau keinginan
  manusia tentang
  Khowariqul ‘Adah ( adat-
  adat diluar kebiasaan
  manusia ).
  Catatan yg di baca selama
  berpuasa Ayat 12 surat
  Saba ’ ,
  yg di baca ketika duduk di
  kursi alam ghaib Surat
  saba ’ ayat 13
  dan yang dibaca untuk
  memanggil khodamnya
  surat Ali Imraan ayat 137

   
 • Kitamparpetir 11:55 pm on January 10, 2011 Permalink | Balas  

  ILMU TRAWANGAN 


  Berguna untuk melihat
  alam gaib dan alam nyata
  dari jarak jauh serta untuk
  melihat kekuatan gaib
  atau energi yang ada pada
  benda, pusaka atau
  azimat. Syarat ilmu ini :
  ISLAM, yakin pada diri
  sendiri dan pada ALLAH,
  tekun berlatih dan sabar,
  tidak tergesa-gesa dan
  tidak cepat putus asa.
  Ritual Penyerapan Ilmu :
  Selama 1 minggu
  berturut-turut, anda wajib
  mengamalkan ayat di
  bawah ini setiap habis
  solat fardu.
  1) LAA TUDRIKUHUL
  ABSHOORU WAHUWA
  YUDRIKUL ABSHOORO
  WAHUWAL LATHIIFUL
  KHOBIIR 100 X
  (Surat Al An ’am ayat 103)
  2) FAKASYAFNAA ‘ANGKA
  GHITHOO-AKA
  FABASHORUKAL YAUMA
  HADIID 100 X
  Dan tengah malamnya
  setelah solat sunnah hajat
  2 rokaat baca ayat ke 1 di
  atas sebanyak
  21 x dan ayat ke 2 di atas
  sebanyak 1000 x. Setiap
  malam selama 1 minggu
  tersebut.
  Pada saat mengamalkan
  malam hari ini, harap
  pejamkan mata dan
  konsentrasilah pada titik
  pangkal hidung
  (pertemuan dua alis mata
  = Cakra Ajna).
  Praktek Latihan
  Terawangan :
  Setelah selesai masa
  penyerapan ilmu, maka
  siapkan diri untuk melatih
  atau praktek
  terawangan. Lakukan
  pada tengah malam, atau
  setelah solat maghrib atau
  menjelang subuh. Carilah
  ruang tempat yang sunyi
  dalam keadaan gelap
  (matikan lampu). Lebih
  baik lagi berlatihlah di
  tempat angker/seram.
  • Setelah berwudu’,
  duduk sila menghadap
  kiblat, pejamkan mata.
  Sebaiknya
  membakar kemenyan
  atau buhur
  • Lakukan pernafasan
  normal, halus panjang dan
  perlahan (seirama keluar
  dan
  masuknya nafas)
  • Seraya memusatkan
  pandangan pada titik
  pangkal hidung, bacalah
  niat :
  • “ Ya ALLAH, berilah
  hamba kemampuan
  melihat dengan mata
  bathin sesuatu yang
  tidak mampu dilihat mata
  zhohir ”
  • Lalu baca ayat ke 1 di
  atas sebanyak 21 x dan
  ayat ke 2 di atas sebanyak
  21 x
  • Nikmati dengan rasa
  tenang suasana tersebut,
  perhatikan adanya titik
  cahaya pada
  pangkal hidung.
  Pandanglah titik cahaya
  tersebut dengan
  konsentrasi
  • Kemudian tetap dengan
  nafas yang teratur dan
  seirama, tentukan obyek
  yang akan
  anda coba terawang,
  seraya di dalam hati
  mengucapkan kalimat :
  Laa ilaaha illallaah
  berulang-berulang
  • Biasanya titik cahaya itu
  makin lama semakin
  membesar.
  • Ingat, gunakan mata
  bathin anda, jadi mata
  fisik tetap terpejam dan
  jangan
  terpengaruh dengan
  keadaan sekitar
  • Apabila belum
  tergambar jelas hasil
  terawangan anda, maka
  ulangi kegiatan tersebut
  pada malam-malam
  berikutnya. Koreksi setiap
  kelakuan anda yang
  belum baik untuk
  membersihkan mata
  bathin anda.
  • Tekun dan bersabarlah
  dalam berlatih.
  Catatan :
  – Biasanya bagi anda yang
  berbakat, dalam masa
  penyerapan ilmu pun
  sudah
  dapat melihat alam gaib
  – Pengamalan kedua ayat
  tersebut sebaiknya
  dipertahankan untuk
  menambah
  dan merawat daya mata
  bathin. Tetapi cukup
  diamalkan setiap habis
  solat
  subuh dan maghrib,
  masing-masing cukup 7 x
  – Tiap tengah malam,
  usahakan untuk
  mengamalkan ayat ke 2
  di atas
  sebanyak 1000 x setelah
  solat sunnah hajat 2
  rokaat @@@

   
  • aiebie 4:20 am on Januari 11, 2011 Permalink | Balas

   kpngn ngmalin nich ki. mohon petunjuk dan bimbingannya. nuhun,,,,

  • Kitamparpetir 1:58 am on Januari 12, 2011 Permalink | Balas

   ya amalkan saja

  • joko tgl 1:46 pm on Januari 13, 2011 Permalink | Balas

   salam salim ki,nderek nyimak ki

  • aiebie 12:24 am on Januari 14, 2011 Permalink | Balas

   matut sembah nuwun ki. jazakallah ahsanal jaza. amin,,,

  • multytherapist 7:01 am on Januari 19, 2011 Permalink | Balas

   Rahayu, Ki….ilmu Terawangnya muantabs , maaf klw boleh tau, siapa yg pertama kali di Tanah jawa n lainnya, mengamalkan Ilmu Terawang / ilmu Latut, Trims mohon penjabarannya, moga Ki Tampar Petir mau menjelaskannya,..rahayu, salam silaturahmi

 • Kitamparpetir 11:48 pm on January 10, 2011 Permalink | Balas  

  KUNCI INTI NUR KAROMAH 


  Baca :
  BISMILLAHIRROMANIRROHI
  IM : 300 x
  Baca : SYAHADAT : 3 x
  Baca : SHOLAWAT NABI : 3

  Baca : YA QOWIYYU YA
  MATIN. ALA LAHUL
  KHOLKU WAL AMRU
  TABAROKALLOHU ROBBUL
  ‘ ALAMIIN : 33 x
  Baca : la haula walla
  quwwata illa bilahi aliyil
  adziim 33x @@@

   
  • aiebie 12:58 am on Januari 14, 2011 Permalink | Balas

   absen pagi ki.
   mohon dibabar faidah
   dan cara pakainya ki.
   salam salim salaman.

 • Kitamparpetir 11:40 pm on January 10, 2011 Permalink | Balas  

  HIZIB SYIFI 


  ALLAHUMMA AKHLIK
  A’ADAA ANAA WA A’ADA
  ALMUSLIMIINA WASYATTIT
  SAMLAHUM. WAFARRIQ
  JAM’AHUM WAQALLIB
  TADBII RAHUM WABADDIL
  AHWAALAHUM WAHARRIB
  BUN YAA NAHUM
  WAQASSIR A’AMAARAHUM
  WAQATHTHI’A ARZAA
  QAHUM WAZULZILAA AQ
  DAA MAHUM WAQARRIB
  AZAALAHUM. YA JABAR3X
  YAA QOHAR 3X YB HAYYU
  YAA QAYYUM3X
  pendinginnya
  sholawat

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Balas
e
Sunting
o
Show/Hide comments
t
Pergi ke atas
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Batal